Betegellátásban közvetlen nem részt vevő osztályok
  • Főigazgatóság

 

Titkárság

foigazgatosag@uzsoki.hu ; +36-1-467-3700/2100 és 2200 mellék 

 

Minőségirányítási vezető, Apáti Zsuzsanna

+36-1 467-3709

minoseg@uzsoki.hu

apati.zsuzsanna@uzsoki.hu

 

Kutatási és Oktatási Biztos, dr. Berta Ágnes, +36-1-467-3700/3850 mellék, berta.agnes@uzsoki.hu

 

Szabó Béla, koordinációs vezető, +36-1-467-3700/3814 mellék, szabo.bela@uzsoki.hu

 

Jogi Iroda

+36-1-467-3700/3749 mellék, szerzodes@uzsoki.hu

 

Üzembiztonsági Iroda

Vásárhelyi István, Munka-, és tűzvédelmi előadó, tel. +36-1-467 3743

e-mail vasarhelyi.istvan@uzsoki.hu

 

Lénárt Ferenc, belső ellenőr +36-1-467-3746 lenartf@uzsoki.hu

 

Sugárvédelmi Szolgálat

Vezető: Rácz Ildikó,  467-3800/1040 mellék, mobil: +36-30-229-0920, raczi@uzsoki.hu

 

Informatikai és Adattárház Osztály

Jánosi Tibor osztályvezető

 

mail: informatika@uzsoki.hu

telefon: +36-1-467-3788

 

Központi Iktató

Gortvay Attiláné csoportvezető - gortvay@uzsoki.hu, +36-1-467-3700/1328

 

 

  • Ápolási Igazgatóság

 

Titkárság +36 1-220-9951 apolasiigazgatosag@uzsoki.hu

 

Szakoktatás

Dihelné Tóth Anikó +36-1-467-3700/3844-es mellék tovabbkepzes@uzsoki.hu

 

Szociális munkás

Dr. Erdélyiné Szabó Gyöngyi +36-1-467-3700/1734-es mellék szocialismunkas@uzsoki.hu

 

Kórházhigiénia

Kórházhigiénés főorvos: Dr. Kovács Mária, kovacsm@uzsoki.hu,

Társi Nóra +36-1-467-3700/1512-es mellék tarsi.nora@uzsoki.hu

 

Gyermekváró

Vizi Dominika +36-70 199 4123, gyermekvaro@uzsoki.hu

 

  • Gazdasági Igazgatóság

 

Titkárság gazdig@uzsoki.hu; +36-467-3700/2300

 

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Az intézménytervezéssel, bankszámlavezetéssel, pénzellátással, pénzgazdálkodással, a gazdálkodás során keletkezett követelések maradéktalan behajtásával, vagyon-nyilvántartással, számvitellel, adatszolgáltatásokkal, beszámolókkal, gazdasági folyamatokba épített ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait végzi a vonatkozó törvényi és jogszabályi, valamint az intézmény saját szabályzataiban foglalt rendelkezések szigorú betartásával. A leltározási feladatok ellátása.

Varga András mb. osztályvezető

Czebáné Fekete Andrea pénzügyi osztályvezető helyettes

penzugy@uzsoki.hu

telefon: +36-1-467-3754

 

Orvosi Műszergazdálkodási Osztály

Az osztály feladata valamennyi gyógyító, diagnosztikai szolgáltatást végző osztály és egység orvosi gép-műszer, berendezés és kéziműszer igényeinek tervezése és beszerzése, a meglévő géppark javítása, javíttatása, karbantartása, selejtezése, valamint a kapcsolódó raktározási és adminisztrációs (nyilvántartási, beszámolási) tevékenység elvégzése. Az osztály szoros kapcsolatban áll a Kórház összes gyógyító és diagnosztikai szolgáltatást végző egységével, és az ezeket támogató  egységgel, a szakhatóságokkal, valamint a beszállítókkal."

 

Horváth László, osztályvezető

E-mail: muszer@uzsoki.hu

Telefon: +36-1-467-3801 mellék

 

Anyaggazdálkodási Osztály

Elsődleges feladata az intézmény alaptevékenységéhez szükséges anyag- és eszközgazdálkodás tervezése, készletek beszerzése, raktározása, textilkezelés és felhasználók részére történő továbbítása.

 

Révész Zsuzsanna, osztályvezető

tel: +36-1-467-3700/3751

e-mail.:revesz.zsuzsanna@uzsoki.hu

 

Műszaki Osztály

A Műszaki Osztály feladata az Intézmény telephelyein a Kórház működéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása, működtetése és ellenőrzése.

Ezen túlmenően részt vesz a Kórház beruházási- felújítási- és fejlesztési terveinek előkészítésében, azok megvalósításában, ellenőrzi, illetve felügyeli a projektek megvalósítását.

 

Sperl Ottó, osztályvezető

 

Telefon: +36-1-4673731  

                +36-1-2510568

Fax:       +36-1-4673733

Mail: sperl.otto@uzsoki.hu

 

Kontrolling Csoport

Az OEP finanszírozással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását, támogatását végzi és a keretgazdálkodási munka menetének, tervezésének támogatását. Éves- havi TVK terv elkészítése, gazdasági elemzések végzése.

 

Ben Andrea              ben.andrea@uzsoki.hu                   telefon: 3791

Jánosa Leonetta    janosa.leonetta@uzsoki.hu              telefon:  3790

Reha Krisztina        reha.krisztina@uzsoki.hu                 telefon: 3790

Orosz Gizella           orosz.gizella@uzsoki.hu                  telefon: 3791

 

Ellátási Szolgálat

Az ellátási szolgálat az alábbi feladatokat végzi:

- belső és külső szállítási,szállítás - szervezési

- rendezvény - szervezési és felügyeleti

- terület- és parkfenntartási tevékenységek

 

Szabady Ildikó, ellátási szolgálat vezetője

Telefon: +36-1-467-3771

e-mail: szabady.ildiko@uzsoki.hu

 

  • Humánpolitikai Osztály

 

Az osztály a humánerőforrás gazdálkodás, munkaerő- és bérgazdálkodás mellett a szociális ellátási tevékenységet is végez.

Kövesi Jánosné humánpolitikai osztályvezető 467 3757

Szirtné Budai Éva humánpolitikai osztályvezető helyettes   467 3759

Humánpolitikai előadók:                                                        467 3700 /1087, 1088, 1136, 1172

Külső intézményből érkezők ügyintézője, szociális előadó:  467 3700/ 1207

e-mail: humanpolitika@uzsoki.hu